Brandweer Landsmeer
Fuutstraat 2
1121 BN LANDSMEER
Tel:  020-4821573
brandweerlandsmeer@gmail.com

Een stukje Geschiedenis    


Op 04-08-1662 werd te Landsmeer door Burgemeester en Vroedschap een keur vastgesteld, dat een ieder enig brandbestrijdingsmateriaal in huis moet hebben.
Om in geval van brand, ('t Welck God verhoede hulp te bieden).
Het materiaal bestaand uit:

Een leren emmer    
Een lantaarn
Een gieter                                                                                    
Een leer of ladder
Brandhaken

Deze keur werd op 25-01-1670 aangevuld met het volgende:

Alle jaren daags voor Paesch diende het materiaal voor de deur naast de weg zichtbaar ten toon te worden gesteld.
De emmers vol met water, de lantaarn met een kaars van twaalf in een pond.
Schout en Schepenen kwamen op bedoelde dag schouwen.
Als men aan deze verplichting geen gehoor gaf, werd men beboet voor de eerste maal met vier stuivers. De tweede maal 8 stuivers.

Rond mei 1708 werd het eerst gesproken over de brandspuit.
Er word een bedrag van 1 gulden en 10 stuivers als opgaaf gedaan aan Maarten - Pieterszoon voor het ophalen van de brandspuit uit het Dekkershuis (is daar waarschijnlijk gerepareerd).

In 1714 leverde de brandweer van Landsmeer assistentie bij een brand in Zuiderwoude.
In het kasboek lezen wij, dat een bedrag van 3 gulden werd betaald aan Jacob Roele die met zijn volk en de spuit naar Zuiderwoude was gegaan om aldaar te helpen bij de blussing van een brand.(beloning)

Augustus 1715, geassisteerd bij een brand te Ilpendam met de spuit.

Op 21 mei 1764 werd besloten een schuit te gebruiken bij brand.

Daar de spuit steeds vaker naar andere dorpen moest worden gesleept.
De schuit lag achter het weeshuis.
Wanneer er brand uitbrak, hetgeen vaak voorkwam in het dorp met al die houten huizen, liepen de "dorpsgieters", naar de plaats des onheil, de kerkklok moet door twee man worden geluid, voorts gaan 2 mannen , 1 voor Boordende en 1 voor het Zuideinde met de ratel rond.

Op tweede kerstdag 1732 werd er vier gulden en zes stuivers betaald om bier te kopen voor de brandweerlieden.
In 1746 assisteerden Doorschieten uit Landsmeer in Buiksloot en spendeerden tijdens het blussen vier gulden aan bier.
 

In 1765 werd door de Burgemeesters en Vroedschap verplicht gesteld dat, een ieder van Landsmeer en Watergang moeten zijn voorzien van een goede bekwame lantaarn welke tijdens brand zo aan de weg zal moeten worden uitgehangen, als mogelijk is.
Op een boete van 10 stuivers.

Anders zullen de inwoners van Landsmeer en Watergang voorzien van een gieter, waarmede in ieder huisgezin een ten tijde van brand zowel in als buiten de gemeente tijdig daar naar toe moeten gaan.
Een boete van 10 stuivers bij dag en 15 stuivers bij nacht word verbeurd. Er zal van het een en ander een keur worden gemaakt en zodanig als nodig wordt geacht.

Tussen 1750 en 1850 is zo goed als niets terug te vinden in het archief.

In 1856 wordt er weer een keur opgesteld, waarin staat:
"Dat een ieder tussen de twintig en zestig jaar in dienst moet bij de brandweer". Er werden rangen en standen ingevoerd.
Er waren brandmeesters (vergelijkbaar met de huidige commandant) en er was een commandeur (bevelvoerder).
Deze twee hoge pieten waren herkenbaar aan een brandweerstaf, die ze in nood- situaties bij zich moesten dragen.
De gewone Gieterlieden hadden een zinken of loden penning op zak. Bij een brand of beproeving (oefening) werden de penningen in een bus gedeponeerd en later werd de bus geleegd, zodat men kon zien welke lieden aanwezig waren en betaald moesten krijgen.
Kwam men bij een brand niet opdagen, dan werd een boete van 25 gulden of een hechtenis van drie dagen opgelegd.

Terwijl andere gemeenten in het begin van de vorige eeuw al aan een echte brandweerauto dachten, kocht de zuinige burgemeester v/d Sluis in de jaren 1920-1930 water- leidingwagentjes, hetgeen bij een beetje brand ontoereikend was en nog steeds was de dienst bij de brandweer een plicht. (De plichtbrandweer)
De echte modernisering van de brandweer gebeurde pas in 1943. Op last van de NSB-burgemeester werd op 16 maart 1943 de Vereniging Vrijwillige Brandweer Landsmeer opgericht en dankzij de inzet van wethouder Marines kocht men een motorbrandspuit, gemaakt van een tweedehands vrachtwagentje van een eierboer. In de eerste jaren telde de vereniging vele leden, want wie lid was, hoefde niet naar Duitsland voor Arbeidsdienst.
In de jaren vijftig groeide Landsmeer en de huidige kazerne werd gebouwd, voor de brandweer- en vuilnisauto.
In 1969 werd de eerste gesloten tankautospuit aangeschaft, een DAF, die dienst deed tot 1987. Later werd een Mercedes  IVECO aangeschaft.  In 1997 werd een prachtige Dennis tankautospuit aangeschaft.

In 2005 is besloten dat de TAS ( Tank Auto Spuit )van Den Ilp zal worden vervangen. De TAS 7618 van Den Ilp is op 18 juni 2009 vervangen door een Volvo Tevens kreeg de 7618 gelijk een nieuwe roepnaam nu al met regio code en gemeente code en dan het TAS nummer. De roepnaam is nu 11-3032

Per 1 Februari 2010 heeft ook de 7638 en de 7648 hun andere roepnaam ontvangen en staat op de bestreffende voertuigen.
De 7638 is nu de 11-3031 en de 7648 is nu de 11-3081

Per 1  Januari 2014 is de gemeentelijke brandweer Landsmeer in verband met regionalisering in de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland opgegaan (link).

Dit betekend dat de naam gemeentelijke brandweer Landsmeer vanaf 1 Januari 2014 op papier niet meer bestaat. 70 jaar is in 2013 vol gemaakt

De locatie van de brandweer posten Landsmeer en Den Ilp zijn ongewijzigd.

De Commandant en de manschappen zijn "ontslagen" als brandweer vrijwilliger van Landsmeer per 1 Januari 2014 en gelijk in dienst gekomen als vrijwilliger bij Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

We spreken vanaf Januari 2014 dan ook over 2 brandweerposten in de gemeente Landsmeer, nml post Landsmeer en post Den Ilp, met ieder een post co÷rdinator ( vrijwilligers functie ).

Samen met de brandweer van Oostzaan en Wormerland vormt Landsmeer de WOL , commandant van deze WOL brandweer is dhr H. Harding.

In het jaar 2015 is de MAN 11-3081 vervangen voor een Mercedes met dezelfde roepnaam.
zie voor filmpje (link)
Ten gevolge van bezuinigingen en een nieuw dekkingsplan binnen de Regio zal Post Den Ilp  gaan sluiten eind 2017.

De gebiedscommandaant (H. Harding )heeft per 1 januari een andere functie binnen de VrZW en zal opgevolgd worden door Dhr F. Kuntz ( tijdelijk).

Per januari zal Post Landsmeer een ook nieuwe Post Coordinator krijgen.

Dhr R Alblas is nu de gebiedscommandant

De oude 11-30131 Dennis is uit de roulatie genomen ( oudheid, afgeschreven) en is per 1 september 2016 uit dienst genomen
Hiervoor is een nieuwe 2de handse TAS vanuit Purmerend onderhanden genomen en als nieuw afgeleverd (link) bij de kazerne Landsmeer, de roepnaam blijft 11-3031

Op 1 april 2017 is de Post Den Ilp opgeheven